Spring til indhold

De 24 styrker – GRATIS test

De 24 styrker er 24 menneskelige kvaliteter som psykologer har identificeret på tværs af verdens kulturer. Alle mennesker har alle 24 styrker i varierende grad, og det mest interessante er at kende sine såkaldte topstyrker – de 5 styrker der er stærkest i dig. Når du anvender dine topstyrker giver det dig enfølelsen af flow i udførelsen af dine opgaver og mere energi i din hverdag.

Først må vi finde vores styrker, derefter forstå, hvordan de virker og hvad de betyder for os, så vi kan forme vores styrker, så de gavner os i bestræbelserne på at opnå et bestemt mål, eller at vi ændrer vores perspektiv på styrkerne, så de opleves mere gavnlige for os. Sidst men ikke mindst, skal denne viden om vores styrker implementeres i nye vaner i dagligdagen.

Karakterstyrker handler ikke nødvendigvis om det, man er god til. Ikke nødvendigvis ihvertfald. I denne sammenhæng er det ikke det samme som kompetencer, færdigheder eller erfaring selvom disse områder stadig er vigtige. Vores styrker er det, der styrker os. Du skal betragte testen som en mulighed for at blive klogere på det, der styrker dig.

Karakterstyrkerne, som de er kortlagt i de 24 styrker fra VIA Institute on Character, er i høj grad det, der kan vise os vores blinde vinkler og give os den indsigt, der gør at vi vil agere mere bevidst mod det som giver os energi og glæde.

Kort om testen
Karakterstyrke-testen findes på dansk og består af en række spørgsmål, der kan besvares på ca. 15 – 20 minutter, hvorefter du får en liste over dine karakterstyrker – i prioriteret rækkefølge.

  • Man skal lade sig registrere for at deltage, men det er helt gratis.
  • Hjemmesiden er på engelsk, men når man først har registreret sig og valgt dansk sprog, er selve testen på dansk.
  • Man skal forholde sig til 120 udsagn og afkrydse i hvilken grad de er sande for én selv.
  • Efterfølgende får man gratis en liste over de 24 styrker i rækkefølge, hvor det er de 5 første, der er dine topstyrker.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

I forhold til resultatet af VIAs styrkeprofil er det vigtigt at understrege, at du indeholder alle styrker på listen. De højest placerede er dine topstyrker, dvs. dem, du sandsynligvis lettest kan genkende. De lavest placerede er også dine styrker og altså ikke svagheder. Det vil dog ofte være styrker, du sjældent bruger.

Når du besvarer spørgsmålene i styrke testen, vil du opleve, at visse spørgsmål kan virke kulturelt bestemte og måske afspejler en amerikansk måde at betragte verden på. Her vil jeg råde dig til ikke at dømme hele profilen på baggrund af de enkelte spørgsmål. Statistiske analyser og gentagne forskningsprojekter har verificeret denne styrketest og anerkender dens styrke og relevans – også i Danmark.

Når du kender dine topstyrker, begynder et spændende udviklings arbejde med at få dem sat i spil i hverdagen. For eksempel er det oplagt at være bevidst om aktivt at sætte dine topstyrker i spil hver eneste dag.

Jeg tilbyder efterfølgende en coachende samtale, hvor vi går i dybden med hvor og hvordan du kan udnytte dine top-styrker bedst muligt.

Tag testen lige HER hos VIA